Leven op dood

Leven op dood

De natuur is stilĀ in de winter. Het lijkt soms of dit verstilde leven nooit meer tot leven komt.

Toch.
Er is leven op dood: het mos geeft een zachtgroene kleur aan de haagjes in het plantsoen voor mijn huis. Nu alle blaadjes verdwenen zijn ontstaat er een nieuw soort leven. Een nieuwe decoratie van een bijzonder soort, zo verfijnd en elegant. Een kunststukje op zich.

 

back to top